onsdag 19. desember 2012

24 Reasons to Run - #18

Er man tildelt et gitt antall hjerteslag, slik at enhver pulsøkende aktivitet vil kutte livslengden? Hvordan veies det økte forbruket av hjerteslag under løping og annen trening mot det reduserte antallet hjerteslag som følge av senket hvilepuls? Trening gir bedre livskvalitet så lenge man lever, men jeg er rimelig sikker på at det er ytterligere en grunn å trekke frem her:

Reason to Run #18
...ut i hundrade år!

Én grunn til å løpe (#7) er å holde seg frisk og rask nå, og etter hvert som man blir eldre. En annen viktig og relatert grunn er å leve lenger. Det forskes mye på hvilken effekt trening har på livslengde, og de aller fleste forskningsprosjektene konkluderer positivt: trening kan gi flere år i bonus.

I et dansk forskningsprosjekt* fant man at regelmessig jogging økte gjennomsnittlig forventet levetid for menn og kvinner med så mye som seks år! Det ser ikke ut til å være mye som skal til heller. Én liten time jogging i uken skal være nok til å legge på ekstra år, og jogging med lav eller moderat intensitet er visstnok aller best.

Løping/jogging er altså en investering for livet, og jeg har ingen planer om å legge på røret før jeg må. Case closed.

Janicke

*Jogge-forskningen var en del av Copenhagen City Heart Study, som fulgte helsen til 20.000 danske menn og kvinner i alderen 20 - 93 fra 1976.

Ingen kommentarer: